Skip navigation


Satspuljeaftaler

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen overfor sårbare og udsatte grupper i bl.a. sundhedsvæsenet styrkes.

Udbygningen og udviklingen af den psykiatriske behandling har bl.a. været forankret i flerårige satspuljeaftaler mellem regeringen og satspuljepartierne.

Med satspuljeaftalerne er der bl.a.  afsat midler målrettet udbygning af antal enestuer, udvikling af behandlingstilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser, nedbringelse af ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien, udbygning af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, oprettelse flere retspsykiatriske sengepladser til længerevarende stabiliserende indlæggelse, indførelse af udvidede behandlingrettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien m.m.


Sidst opdateret 18-02-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055