Skip navigation


Satspuljeaftaler

Her kan du læse om satspuljeaftaler til styrkelse af indsatsen overfor sårbare og udsatte gruppe i bl.a. sundhedsvæsenet.

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvormed indsatsen overfor sårbare og udsatte grupper i bl.a. sundhedsvæsenet styrkes. Udbygningen og udviklingen af den psykiatriske behandling har bl.a. været forankret i flerårige satspuljeaftaler mellem regeringen og satspuljepartierne.

Med satspuljeaftalerne er der bl.a.  afsat midler målrettet udbygning af antal enestuer, udvikling af behandlingstilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser, nedbringelse af ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien, udbygning af kapaciteten til behandling af personer med spiseforstyrrelser, oprettelse flere retspsykiatriske sengepladser til længerevarende stabiliserende indlæggelse, indførelse af udvidede behandlingrettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien m.m.

Nedenfor fremgår satspuljeaftalerne fra 2005 og fremefter.

Aftale om satspuljen på psykiatriområdet 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2014-2017   -  se aftalte på psykiatriområdet 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2013-2016   

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2012-2015 

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2011-2014   

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2010-2013  

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012  

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011  

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010  

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2005-2008  


Sidst opdateret 30-09-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055