Skip navigation


Behandling og optræning på Øfeldt Centret

Der er mulighed for at få tilskud til behandling af muskellidelser, og personer med et svært fysisk handicap har mulighed for at få vederlagsfri (gratis) optræning på Øfeldt Centret.

Øfeldt Centret behandler personer, der har muskellidelser og tilbyder optræning af personer med handicap.

Tilskud til behandling eller vederlagsfri optræning forudsætter, at der foreligger en skriftlig henvisning fra en læge, før behandlingen eller optræningen påbegyndes. 

Øfeldt Centret har en afdeling i hhv. Rødovre og Karlslunde. Information om Øfeldt Centret kan ses på www.ofeldt.dk.

Tilskud til behandling for muskellidelser
Personer, der bor i Region Hovedstaden og Region Sjælland eller i en region, hvor regionsrådet har besluttet at tiltræde overenskomsten med Øfeldt Centret, kan modtage tilskud til behandling for muskellidelser på centret. Tilskuddet udgør 40 pct. af honoraret.

Vederlagsfri optræning til personer med handicap
Personer med varigt svært fysisk handicap, der er bor i en kommune i Region Hovedstaden, i en kommune i Region Sjælland eller i en kommune, hvor kommunalbestyrelsen har valgt at tiltræde overenskomsten med Øfeldt Centret, kan modtage vederlagsfri (gratis) optræning på centret.

Vederlagsfri optræning forudsætter, at alle nedenstående kriterier er opfyldt:

  • Personen skal have et svært fysisk handicap, som det er defineret i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi: ”En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.”
  • Tilstanden skal være varig. En tilstand defineres som varig, når der er udsigt til, at den vil vare mindst 5 år. Ved følger efter ulykkestilfælde kan en person ikke opfylde varighedskriteriet før tidligst ét år efter ulykken.
  • Personen skal have en diagnose, der er omfattet af den diagnoseliste, som er en del af Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi.

Reglerne for tilskud til behandling af muskellidelser og vederlagsfri optræning af handicappede er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centret Aps. Behandlinger, honorarer mv. fremgår af overenskomst om optræning af handicappede, Teddy Øfeldt.

Der tilbydes også træning efter andre bestemmelser i sundhedslovgivningen og den sociale lovgivning. Information om andre offentlige tilbud om træning kan findes i Vejledning om træning i kommuner og regioner – december 2009.


Sidst opdateret 13-01-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055