Skip navigation


Kiropraktorer

Kiropraktisk behandling tilbydes ved praktiserende kiropraktorer med offentligt tilskud til udvalgte ydelser

Kiropraktorer behandler funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet ved at korrigere led og muskler i rygsøjle, bækken, arme og ben med hænderne.

For alle tilskudsberettigede ydelser er der aftalt en fast pris. For patienter med kroniske lidelser i bevægeapparatet er der i øvrigt forhøjet tilskud til en række af ydelserne. Priser samt tilskud til de forskellige ydelser kan ses i honorartabellerne (pdf). For øvrige ydelser er der fri priskonkurrence. Størrelsen af tilskuddet er i øvrigt fastsat i bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren. Den offentlige tilskudsprocent til ydelserne varierer men udgør i gennemsnit ca. 18 pct. af det samlede honorar.

Det offentlige tilskud ydes til behandling hos de ca. 230 kiropraktorer, der har tilsluttet sig overenskomst om kiropraktik mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening. I denne overenskomst er de nærmere vilkår for ydelserne, krav til praksis mm. aftalt.

Information om de enkelte kiropraktorer, der har tilsluttet sig overenskomsten, kan findes på vejviseren på den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk.


Sidst opdateret 13-01-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055