Skip navigation


Fysioterapeuter

Der er mulighed for at få tilskud til fysioterapi, og personer med et svært fysisk handicap har mulighed for at få vederlagsfri (gratis) fysioterapi efter lægehenvisning.

Tilskud til fysioterapi
Regionen yder tilskud til behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning. Tilskuddet udgør 39,3 pct. af behandlingsudgiften og fratrækkes prisen, når patienten betaler behandlingen.

Vederlagsfri fysioterapi
Kommunen yder vederlagsfri behandling hos fysioterapeut til personer, der a) har et svært fysisk handicap, eller b) har funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi forudsætter, at nedenstående betingelser under a) eller b) er opfyldt.

a) Personer med svært fysisk handicap
En person kan få vederlagsfri fysioterapi, hvis alle nedenstående kriterier er opfyldt:

  • Personen skal have et svært fysisk handicap, som det er defineret i Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi: ”En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.”
  • Tilstanden skal være varig. En tilstand defineres som varig, når der er udsigt til, at den vil vare mindst 5 år. Ved følger efter ulykkestilfælde kan en person ikke opfylde varighedskriteriet før tidligst ét år efter ulykken.
  • Personen skal have en diagnose, der er omfattet af den diagnoseliste, som er en del af Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi.

Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold eller som en kombination af begge former. Tilbuddet omfatter også ridefysioterapi på hold efter lægehenvisning.

b) Funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
En person kan få vederlagsfri fysioterapi, hvis alle nedenstående kriterier er opfyldt:

  • Personen skal have en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Funktionsnedsættelse er defineret som problemer i kroppens funktioner eller kroppens strukturer, som en væsentlig afvigelse eller mangel fra normal funktion.
  • Tilstanden skal være varig. En tilstand defineres som varig, når der er udsigt til, at den vil vare mindst 5 år.
  • Personen skal have en diagnose, som på diagnoselisten i Sundhedsstyrelsens vejledning er klassificeret som en progressiv sygdom.
  • Diagnosen skal være stillet af en læge på en sygehusafdeling eller en praktiserende speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Tilbuddet omfatter fysioterapi på hold. Individuel fysioterapi kan i særlige tilfælde være en mulighed.

Mere information
Reglerne for tilskud til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen. Behandlinger, honorarer mv. fremgår af overenskomsterne om hhv. fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Information om de enkelte fysioterapeuter, der har tilsluttet sig overenskomsten kan findes under ”vejviseren” på www.sundhed.dk.

Der tilbydes også træning efter andre bestemmelser i sundhedslovgivningen og den sociale lovgivning. Information om andre offentlige tilbud om træning kan findes i Vejledning om træning i kommuner og regioner – december 2009.


Sidst opdateret 21-10-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055