Skip navigation


Øvrig praksissektor

Læs mere her om den øvrige praksissektor.

Praksissektoren består af en række faggrupper, der hver praktiserer og yder behandling efter en fælles overenskomst, der indgået med den offentlige part, Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

 

Regionerne er ansvarlige for at tilvejebringe et tilbud om behandling i praksissektoren, mens de overordnende rammer for praksissektorens ydelser er beskrevet i afsnit V i sundhedsloven.

 

Udover almen praksis og praktiserende speciallæger er der indgået generelle overenskomster med

 • tandlæger og tandplejere,
 • kiropraktorer, 
 • fysioterapeuter, 
 • fodterapeuter, 
 • psykologer og 
 • Teddy Øfeldt.  

  På den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk, kan du finde den nærmeste behandler i praksissektoren og yderligere information om dine rettigheder og muligheder som patient. 

   

  Tilskud og fastsatte honorarer hos yderne i praksissektoren kan findes på Danske Regioners OK-portal.


  Sidst opdateret 13-06-2014

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055