Skip navigation


Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik

Fakta om Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik

Opgaver/områder:   

 • Andre ydelser (tolkning, obduktion, begravelseshjælp) Sygesikring, sygesikring for søfarende og rejsesygesikring
 • Antibiotikaresistens
 • Apoteker
 • Bivirkninger og lægemiddelovervågning
 • Blod, væv og celler
 • Ernæringspræparater
 • Generel offentlig jura, herunder forvaltningsloven, offentligheds- og persondataloven samt offentligretlige grundsætninger
 • Kliniske lægemiddel-forsøg
 • Lovprogram/lovkoordination
 • Lægemidler – humane og veterinære
 • Lægers o.a. tilknytning til industrien
 • Medicin-it
 • Medicinsk udstyr
 • Medicintilskud
 • Medicinudgifter
 • Patienters retstilling
 • Patientklage- og erstatningsordninger
 • Sundhedspersonalets rettigheder og pligter, herunder autorisation

Sidst opdateret 02-04-2014
Kontaktoplysninger:

Kontorchef: 
Julie Cederholm,
Tlf. 72 26 93 55  
Mail  jmc@sum.dk


Afdelingschef:
Dorthe Eberhardt Søndergaard,
Tlf. 72 26 95 00
Mail des@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055