Skip navigation


Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik

Fakta om Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik

Opgaver/områder:   

 • Andre ydelser (tolkning, obduktion, begravelseshjælp)
 • Sygesikring, sygesikring for søfarende og rejsesygesikring
 • Antibiotikaresistens
 • Apoteker
 • Bivirkninger og lægemiddelovervågning
 • Blod, væv og celler
 • Ernæringspræp.
 • Generel offentlig jura, herunder forvaltningsloven, offentligheds- og persondataloven samt offentligretlige grundsætninger
 • Handicappedes sundhed
 • Hjælpemidler/behandlingsredskaber, herunder iltbehandling
 • Kliniske lægemiddelforsøg
 • Lovprogram/lovkoordination
 • Lægemidler – humane og veterinære
 • Lægers o.a. tilknytning til industrien
 • Medicin-it
 • Medicinsk udstyr
 • Medicintilskud
 • Medicinudgifter
 • Patienters retstilling
 • Patientklage- og erstatningsordninger
 • Rehabilitering/genoptræning
 • Sundhedspersonalets rettigheder og pligter, herunder autorisation
 • Sygepleje, sundhedspleje

 


Sidst opdateret 16-07-2015
Kontaktoplysninger:

Kontorchef: 
Jakob Lundsager
Tlf. 72 27 93 55
Mail
jlu@sum.dk   

Kontorchef:
Anna Skat Nielsen
Tlf. 72 26 95 16
Mail
ani@sum.dk


Afdelingschef:
Dorthe Eberhardt Søndergaard,
Tlf. 72 26 95 00
Mail
des@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055